Hotels

Hotels

تهران، سعادت آباد، ميدان بهرود، خیابان عابدی، خيابان ۳۳، شماره ۲۱، هتل اسپيناس پالاس
تلفن تماس: ۰۲۱۷۵۶۷۵
نمابر: ۰۲۱۷۵۶۷۵۳۶۵
 reservation.p@espinashotels.com پست الکترونيکي

هتل-اسپیناس-پالاس

بزرگراه شهید چمران – تقاطع اوین – هتل آزادی تهران

تلفن: ۰۲۱۲۹۱۱۲

هتل-آزادی

تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان شهید خدامی، شماره ۵۱، هتل هما

شماره تماس
(۹۸۲۱+) ۴۳۹۶۹
(۹۸۲۱+) ۴۳۹۴۱
(۹۸۲۱+) ۸۸۷۷۳۰۲۱

 tehran@homahotels.com آدرس ایمیل

هتل-هما-تهران

تهران ، تقاطع بزرگراه شهید چمران و ولی‌عصر، هتل بین المللی پارسیان استقلال تهران
تلفن : ۲۵-۲۲۶۶۰۰۱۱-۰۲۱

هتل-استقلال